Rubber trees are for sale

විකිණීමට Dilusha Ganewatta, කඹුරුපිටිය
විද්‍යුත් තැපෑල : ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න
දුරකතනය : 0785580438
Price : රූ. 500,000

200 rubber trees are for sale in Matara in Kamburupitiya. Ideal for timber to manufacture furniture